Christopher Sims werd op 8 november 1953 geboren in Nottingham, Engeland. Als nakomeling van een Britse vader en Vlaamse moeder emigreerde hij in 1965 met zijn ouders naar België waar hij zijn middelbare studies vervolledigde aan het Sint Vincentiuscollege te Ieper. De voetstappen van zijn vader volgend werd hij in 1974 aangeworven door de American BattleMonumentsCommission als CemeteryAssociate van de Flanders Field American Cemetery. Door zijn hechte vriendschap met John Giles, toen lid van de International InstituteforStrategic Studies en in 1980 stichter van de Western Front Association, werd hij in 1983 één van de eerste Belgische contacten in Europa van deze nu reeds befaamde internationale vereniging. In 1989 stichtte hij de Belgische afdeling Western Front Association en werd er de eerste voorzitter. Zijn jarenlange vriendschap met Patrick Lernout brachten hen er beiden toe om dit historisch werk te schrijven.

 

 

Patrick Lernout werd op 6 december 1953 geboren in Roeselare. Hij studeerde af als textielingenieur aan het HRITK in Gent en werkte geruime tijd als personeelsdirecteur. Zijn interesse voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog ontstond reeds als kind, toen hij iedere dag aan een oude Duitse militaire begraafplaats voorbij kwam. Op 14 jarige leeftijd bezocht hij de Amerikaanse begraafplaats op Omaha Beach en was er dusdanig van onder de indruk, dat het verlangen om meer te weten over de jongens die er begraven werden, hem niet meer los liet. Dankbaarheid voor het offer dat die jongens brachten, nieuwsgierigheid naar het lijden en de wedervaren van deze jonge mannen en de schrik dat hun offer in de vergetelheid zou raken, brachten hem er toe dit boek te schrijven. De samenwerking en de daaruit groeiende vriendschap met Christopher Sims betekende de definitieve start van dit project.